สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ไทย
 • |
 • ENG
 • หน้าแรก
 • /
 • ประมวลวีดีโอ
 • ประมวลวีดีโอ
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจ.พิษณุโลก63...
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก 63
 • โครงการวิจัยกกัญชา...
  โครงการวิจัยกกัญชา
 • ฮือฮาแพทย์แผนไทยใช้หนามหวายบ่งรักษาโรคต้อ...
  ฮือฮา แพทย์แผนไทยใช้หนามหวายบ่งรักษาโรคต้อตา | 01-02-62 | ตะลอนข่าว
 • แนะนำวิทยาลัยSCPHPL...
  แนะนำวิทยาลัยSCPHPL
 • แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย...
  แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • แนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยการสาธารณสุข...
  แนะนำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • แปรอักษรเลข๙ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9...
  แปรอักษรเลข ๙ ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 วสส.พล. ไม่มีผู้เข้าชม
 • นวดเผาไฟสปาตานวดสมุนไพร...
  นวดเผาไฟ สปาตา นวด สมุนไพร
 • รายการคำรณพารวยด้วยเกษตรตอนสมุนไพรสิรินทรพิษณุโลก...
  รายการ "คำรณพารวยด้วยเกษตร" ตอน สมุนไพร สิรินทร พิษณุโลก สดทางช่อง28 พ.5เม.ย.60
 • โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่...
  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข
 • ผลงานกระทรวงสาธารณสุข2559...
  ผลงานกระทรวงสาธารณสุข 2559
 • ผลงานนักศึกษารณรงค์ไม่สูบบุหรี่...
  ผลงานนักศึกษารณรงค์ไม่สูบบุหรี่
 • จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
  1
  2
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA

 • เริ่มนับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก