สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ไทย
 • |
 • ENG
 • หน้าแรก
 • /
 • ประมวลวีดีโอ
 • ประมวลวีดีโอ
 • สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน...
  สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน
 • แม่ขวัญจิตศรีประจันต์ขับร้องเพลงฉ่อยเชิญชวนร่วมงาน...
  แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ขับร้องเพลงฉ่อยเชิญชวนร่วมงาน " แพทย์แผนไทยเทิดไท้เข้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร "
 • วิดีโอในงานแถลงข่าวแพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้า...
  วิดีโอในงานแถลงข่าว แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร วสส.พิษณุโลก
 • บรรยากาศการเก็บตัวหมอสมุนไพรนางในลูกประคบ2559...
  บรรยากาศการเก็บตัวหมอสมุนไพร นางในลูกประคบ 2559
 • จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA

 • เริ่มนับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก