สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ไทย
 • |
 • ENG
 • หน้าแรก
 • /
 • บทความ
 • บทความ
 • ภาพข่าวศึกษาสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค

  ศึกษาสวนสมุนไพร12กลุ่มโรค...
  ศึกษาสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการทำยาดมโบราณ

  การทำยาดมโบราณ...
  การทำยาดมโบราณ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวดัดตนรักษาสุขภาพ

  ดัดตนรักษาสุขภาพ...
  ดัดตนรักษาสุขภาพ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการนวดตนเอง

  การนวดตนเอง...
  การนวดตนเอง

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
  1
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA

 • เริ่มนับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก