สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ไทย
 • |
 • ENG
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวเข้าร่วมงานกีฬาไตรเวชเกมส์ ครั้งที่ 4

  เข้าร่วมงานกีฬาไตรเวชเกมส์ครั้งที่4...
  เข้าร่วมงานกีฬาไตรเวชเกมส์ ครั้งที่ 4

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

  ศึกษาดูงานณโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แฟ...
  ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
  1
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA

 • เริ่มนับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก